P O E T R Y


f e a t u r e d   p o e t s

Yosemite
Pen on Paper, 2016
Katie Gu

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

i s s u e   o n e   ·   s p r i n g  s e v e n t e e n